2019

KRISTINA SANDBERG

» För ett helgjutet verk om borgerskapligt liv via klassresenärens indignerade blick. Kristina Sandberg visar en lika ömsint omsorg om detaljer i vardag, historia, socialt och psykologiskt liv som någonsin hennes huvudperson om hem och familj.«

TIDIGARE PRISTAGARE

2019 - KRISTINA SANDBERG

2018 - CAROLA HANSSON  

2017 - LARS NORÉN  

2016 - SARA STRIDSBERG  

2015 - STEWE CLAESON

2014 - LOTTA LOTASS  

2013 - KJELL JOHANSSON  

2012 - KLAS ÖSTERGREN  

2011 - ELLEN MATTSON  

2010 - JAN LÖÖF  

2009 - LARS GUSTAFSSON  

2008 - JOHN AJVIDE LINDQVIST  

2007 - BARBRO LINDGREN  

2006 - LARS JAKOBSON  

2005 - BIRGITTA STENBERG  

2004 - SIGRID COMBÜCHEN  

2003 - P C JERSILD  

2002 - PETER ENGLUND  

2001 - AGNETA PLEIJEL  

2000 - TORGNY LINDGREN  

1999 - KRISTINA LUGN  

1998 - GÖRAN PALM  

1997 - PER OLOV ENQUIST  

1996 - ROLF EDBERG  

1995 - ULLA ISAKSSON  

1994 - STIG CLAESSON  

1993 - GEORG HENRIK VON WRIGHT  

1992 - TOVE JANSSON  

1991 - LARS GYLLENSTEN  

1990 - LARS ANDERSSON  

1989 - KERSTIN EKMAN  

1988 - LARS AHLIN  

1987 - GÖRAN TUNSTRÖM  

1986 - ASTRID LINDGREN  

1985 - SARA LIDMAN  

1984 - BIRGITTA TROTZIG