SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS

Kulturveckan i Sunne arrangeras av stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Priset markerar veckans höjdpunkt, men tillsammans med sponsorer har stiftelsen åstadkommit en hel vecka med kulturupplevelser kring priset. De flesta programpunkter kretsar kring Selma Lagerlöfs författarskap. Stiftelsen kom till 1983 för att just lyfta tradition och kultur från trakten, speciellt ur perspektivet hur det influerat författarskap, framför allt Selma Lagerlöf och Göran Tunström.

OM STIFTELSENS UPPDRAG ENLIGT STADGARNA
>> Stiftelsen avser att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda genom att dela ut ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på svenska språket. I anslutning till prisutdelningen genomförs Kulturveckan i Sunne som anordnas av stiftelsen. <<

En prisnämnd som utses av stiftelsens styrelse beslutar om pristagare. Juryn består av ledamöter som väljs dels av stiftelsen, dels av Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöf-Sällskapet och Kungliga biblioteket.

FÖR INFORMATION

Tuula Dajén
Ordförande i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris - 072-231 00 93 - info@kulturveckanisunne.se

eller Sunne Infopoint - turist@sunne.se - 0565-164 00

  • Black Facebook Icon

© Kulturveckan - 2020