top of page

SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS

Kulturveckan i Sunne arrangeras av stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Priset markerar veckans höjdpunkt, men tillsammans med sponsorer har stiftelsen åstadkommit en hel vecka med kulturupplevelser kring priset. De flesta programpunkter kretsar kring Selma Lagerlöfs författarskap. Stiftelsen kom till 1983 för att just lyfta tradition och kultur från trakten, speciellt ur perspektivet hur det influerat författarskap, framför allt Selma Lagerlöf och Göran Tunström.

OM STIFTELSENS UPPDRAG ENLIGT STADGARNA
>> Stiftelsen avser att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda genom att dela ut ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på svenska språket. I anslutning till prisutdelningen genomförs Kulturveckan i Sunne som anordnas av stiftelsen. <<

En prisnämnd som utses av stiftelsens styrelse beslutar om pristagare. Juryn består av ledamöter som väljs dels av stiftelsen, dels av Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöf-Sällskapet och Kungliga biblioteket.

LEDAMÖTER I STIFTELSENS JURY

Emi-Simone Zawall

Litteraturvetare, skribent, redaktör

Ordförande i juryn

Anna Nordlund

Docent i litteraturvetenskap

Representerar Mårbackastiftelsen

David Gedin

Docent i litteraturvetenskap

Representerar Kungliga biblioteket

Jakob Olsson

Doktorand i litteraturvetenskap

Representerar Selma Lagerlöf-sällskapet

Bia Sigge

Fd förläggare

Representerar Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris

Linus Gårdfeldt

Poet och universitetsadjunkt i litteraturvetenskap

Representerar Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris

bottom of page